Over 15 års erfaring

Konkurrencedygtige priser

Certificeret af Mycometer®

Fri fragt v/køb over 500,-

Fugtteknikerbesøg

Prøv vores prisberegner

Et besøg af vores fugttekniker giver dig bedre viden, om din bygnings tilstand og dermed de bedste forudsætninger for, at give dig et holdbart løsningsforslag, så du kan komme fugt, skimmelsvamp, kolde vægge og dårligt indeklima til livs.

Prøv vores prisberegner her under og se, hvad et besøg af vores fugttekniker ved dig, koster.

  Din pris:

  Ved udfyldelse af denne formular, bekræfter man websitets persondatapolitik.

   

  Der tages forbehold for fejl i prisberegneren. Ligeledes bedes kunder på øer, der ikke er brofaste, kontakte os direkte for en pris. Vi gør opmærksom på, at der er mulighed for tilkøb af prøvetagning for skimmelsvamp. Priserne er inkl. moms.

  Læs mere om vores besøg ved dig her

  Besøg af en fugttekniker fra SKADEteknik består af en grundig gennemgang af din bygning med professionelle fugtmåleinstrumenter.

  Vores medarbejder har rygsækken lastet med en almen viden indenfor fugt, skimmelsvampe og bygningskonstruktioner, baseret på erfaringer med mange lignende sager. Vores erfaring går tilbage til 2005. Vi har i den tid besigtiget mere end 6000 fugtramte bygninger.

  Medarbejderen besigtiger og undersøger din bygning med måleinstrumenter, til at registrere fugtskader i bygningens konstruktioner. Instrumenterne er af forskellig art, og benyttes ud fra de egenskaber de besidder. Der findes både instrumenter der kræver destruktive indgreb for at konstatere om hulrum er opfugtede med skjulte skader og ligeledes instrumenter til overflademålinger på alt fra træ-, beton-, tegl- og gipskonstruktioner m.m.

  Efter endt undersøgelse og besigtigelse, fremsendes en digital rapport via vores rapportsystem Captego, indeholdende vores fugtmålinger, observationer, omfang på de registrerede skader og fornuftige løsningsforslag, så vi kan hjælpe dig videre med din eventuelle skade i bygningen. Som opfølgning herpå, regner vi gerne et tilbud på din renovering, til dig.

  Vi har faste priser på en fugtbesigtigelse. Prisen inkluderer kørsel og brændstof, tid brugt på besigtigelsen, tid brugt på rapportskrivning og analysering, omkostninger til rapportsystem samt vedligehold af instrumenter, håndtering af din opgave før og efter besigtigelsen rent administrativt. Derudover er der selvfølgelig omkostninger til medarbejderpension, sundhedssikring og overenskomstmæssige forpligtigelser, da vi arbejder under ordnede forhold.

  En fast pris gør at du med ro i sindet, ikke skal bekymre dig om hvor lang tid vores tekniker bruger ved dig, og det giver tid til de ekstra spørgsmål der kan opstå ved en vanskelig og bekymrende sag, som fugt kan medføre. Vær dog opmærksom på, at vores faste pris for et teknikerbesøg omhandler undersøgelsen af en en-familiebolig, og dermed ikke f.eks. flere boliger i en etage-ejendom eller gennemgang af en større erhvervsbygning. Vi giver dig gerne en pris på større opgaver, så du stadig kender omkostningen. Vær ligeledes opmærksom på, at der i f.eks. forsikringssager, kan være behov for yderligere undersøgelser for at dokumentere en given årsag. Skal vi derfor ud til jer en ekstra gang for yderligere undersøgelser, så er vi nødt til at tage betaling herfor.

  Oplever du symptomer du mistænker kan stamme fra skimmelsvamp i dit indeklima, vil vi henvise dig til din læge. Læs evt. mere i pjece fra Sundhedsstyrelsen. Mange oplever ikke symptomer. Enkelte reagerer på skimmelsvamp i indeklimaet, men kun meget få bliver alvorligt syge. Se bl.a. på Sundhed.dk omkring Aspergillose der kan ramme mennesker med nedsat immunforsvar.

  Ved mistanke om skimmelsvamp, udfører vi, efter aftale og i forlængelse af fugtundersøgelserne, prøver for skimmelsvampe på konstruktioner eller i luften i din bolig. Dette er et vigtigt element i dels at dokumentere men også omfangsbestemme din fugtskade.

  Valg af hvilken test der giver mening i den aktuelle sag, tager vi stilling til sammen med kunden.

  En luftprøve er effektiv i de tilfælde hvor man skal klargøre om der kan være skjulte skader i ejendommen. Ligeledes kan en luftprøve give en god indikation af om der er tale om en overvægt af allergener i indeklimaet eller alene tegn på skimmelsvampe der kan give gener ved ophold i boligen. Eller for den sags skyld, en kombination.

  En luftprøve kan udføres med Mycometer FAI lufttest der giver indikation på forureningsniveauet i din bolig, gældende for både skimmelsporer men også niveauet af allergener i indeklimaet. En god test for at få en indikation af indeklimaet så man hurtigt kan afklare om der er et problem der skal håndteres.

  Derudover kan en luftprøve udføres som en DNA, der i et afgrænset spekter, oplyser hvilke arter der er tilstede i boligen. Denne form for prøvetagning giver gode muligheder for at finde ud af om der er en fugtkilde i boligen, og hvor denne evt. skal findes. Vores DNA analyse ser på 20 af de skimmelsvampe-arter der oftest ses i forbindelse med fugt- og vandskader i boliger. Her har HouseTest statistisk materiale fra 10.000 undersøgelser.

  Vi udfører den anerkendte Mycometer Surface test direkte på plamager der kan menes at være et skimmelangreb, bl.a. for at dokumentere dette til din sag eller for at konstatere angrebets niveau ift. udbedring. Testen er god til at dokumentere et angreb af skimmelsvamp, men anvendes ligeledes som kontrol efter en skimmelsanering. Her kan man dokumentere at der ikke er skimmelvækst tilbage på en konstruktion efter den er behandlet.

  Et godt værktøj er at tage en aftryksprøve. Aftryksprøver udtages på flader der kan indeholde vækst af skimmelsvamp eller møbelflader med støv, der opsamles for at se hvad indeklimaet indeholder af skimmelsporer. Prøven sendes til dyrkning, og efter typisk 10 dage modtager man svar. Metoden anvendes bl.a. til at koble angreb på konstruktioner sammen med en evt. forurening af indeklimaet. Ligeledes kan svaret anvendes lægefagligt, såfremt din læge mistænker du er syg på baggrund af skimmelsvamp i din bolig.

  Vil man tage undersøgelsen et skridt videre, kan vi anbefale at se på vores DNA skimmeltest der både kan udføres som et svab med en vatpind eller som benævnt herover, som en aggressiv luftprøve. Her får man ikke kun svar på om der er skimmelsvamp i indeklimaet eller ej, men også et godt værktøj i form af hvilke arter der er tilstede i boligen, inden for et statistisk område. Der ses på de hyppigste arter man statistisk set finder, i forbindelse med fugtskader i bygninger. Svaret på analysen kan anvendes for den videre udredning af, hvor et skimmelsvampeproblem evt. skjuler sig i bygningen. Niveauet og arterne af de fundne skimmelsvampe, kan også anvendes til at vurdere på om man bør undlade at bruge en bygning eller vente til den er renset.

  Ud over vores grundbeløb for et besøg af en tekniker, (som du beregner ovenfor), opkræves der et tillæg for test for skimmelsvamp. Din samlede pris af et besøg afhænger derfor af, antallet og typer af prøver, anvendt ved undersøgelsen. Ikke alle undersøgelser kræver at der testes for skimmelsvamp, og vi udfører kun en test efter nærmere aftale med dig.

  • Surface eller aftryk, kr. 1100,- pr. prøve.
  • FAI lufttest, kr. 1800,- pr. prøve.
  • DNA svab eller lufttest, kr. 2600,- pr. prøve.

  Leveringstid på en rapport er 24 timer, under normale omstændigheder. Er der særlige omstændigheder ved den pågældende sag, der skal undersøges nærmere, kan leveringstiden hænde at blive forlænget.

  Svar på analyser klarer vi typisk indenfor 1-3 hverdage. Aftryksprøver skal dyrkes og tager derfor typisk 10 dage inden svar.

  Hos SKADEteknik, udfører vi renovering med både egne håndværkere samt en fast skare af underleverandører inden for el, VVS, maler, murer og tømrerarbejde.

  Vi påtager ligeledes gerne projektlederrollen for din opgave.

  Vi kender vores underleverandører godt, hvilket styrker samarbejdet på vores opgaver.

  Det giver dig som kunde, bedre ro på de større renoveringsopgaver.

  Herunder ser du et udsnit af vores rapport fra en besigtigelse. Rapporten indeholder de registreringer vi foretager på opgaven med en beskrivelse af vores vurdering og det anvendte fugtinstrument.

  På en skitseplan over din bolig, markeres hvor målingen er foretaget, så du får et godt overblik på din skade.

  Afslutningsvist kommer vi med vores vurdering af årsag, omfanget og fornuftige løsningsforslag.

  Rapporten kan anvendes ved fugtskader, skimmelsvamp, vandskader og forsikringsskader og beskriver fint overfor evt. håndværker eller taksator hvilket omfang du står med.

  Vi kan ikke på forhånd afgøre om du får din skade dækket af dit forsikringsselskab, men vi hjælper selvfølgelig alt hvad vi kan, med det der skal til for at øge muligheden derfor. Du kan læse mere på forsikringsguiden.

  Fugtrapport